Privatumo Politika

Su kuo susijusi ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.vasaroserdve.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir/ar suveda ten savo asmens duomenis. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis bei naudoti Interneto svetainėje teikiamų internetinių paslaugų.

Kokią informaciją renka Vasaros Erdvė?

Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, mes galime rinkti šią informaciją: informaciją, kurią Jūs pateikiate, registruodamiesi Interneto svetainėje, įskaitant vardą, pavardę, verslo pavadinimą, gyvenamosios/verslo vietos, korespondencijos adresą, elektroninio pašto adresą; informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine; informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą; bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

Slapukų ir panašių naudojamų technologijų (sekimo pikselių, žiniatinklio švyturių ir kt.) ir susijusių sutikimų valdymui naudojame sutikimo įrankį „Tikroji slapukų reklamjuostė“. Išsamią informaciją apie tai, kaip veikia „Real Cookie Banner“, rasite adresu https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai šiame kontekste yra str. 6 (1) lit. c BDAR ir str. 6 (1) lit. f GDPR. Mūsų teisėtas interesas yra slapukų ir panašių naudojamų technologijų valdymas bei su jais susiję sutikimai.

Asmens duomenų teikimas nėra nei numatytas sutartyje, nei būtinas sutarčiai sudaryti. Jūs neprivalote pateikti asmens duomenų. Jei nepateiksite asmens duomenų, negalėsime tvarkyti jūsų sutikimų.

Kas yra Slapukai?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“, „Facebook Pixel“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją. Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapukų patvirtinimo slapukai:

Slapuku sistemos slapukai:

Cookie NameStored InformationUseExpires in
CookieLawInfoConsentOptionalCookie confirmation1 metus
cookielawinfo-checkbox-necessaryCompulsoryCompulsory cookie save1 metus
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryOptionalOptional cookie save1 metus
viewed_cookie_policyCookie policy view1 metus

TVS slapukai:

Cookie NameStored InformationUseExpires in
PHPSESSIDCompulsoryTemporary session identificationWhen the browser is closed
wordpress_logged_in_CompulsoryTemporary session identificationWhen the browser is closed

Google slapukai:

Cookie NameStored InformationUseExpires in
OTZGoogle Analytics: needed to connect with the GA6 months
__utmt_UA-XXXGoogle Analytics: needed to connect with the GA6 months
__utmzFirst visit date, last visit date, number.Google Analytics: tracking number of sessions.6 months
__utmaGoogle Analytics: tracking traffic source, browser, links, keywords.2 years
__utmb, __utmcGoogle Analytics: tracking sessions time __utmb – prisijungimas, __utmc – session end.__utmb – 30 minutes, __utmc – 1 session.
_gaTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: identifies users2 years
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XNumberGoogle Analytics integrated with Google Tag manager and Doubleclick. Needed for GA.1 day
_gidRandom IDGoogle Analytics: identifies users 1 day
_gatNumberGoogle Analytics: increases number of seesions1 minute

Facebook’o slapukai:

Cookie NameStored InformationUseExpires in
act,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xsNeeded for connection to FB Pixel1 year

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Kaip Vasaros Erdvė naudoja Jūsų asmens duomenis?

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis: tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis; sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui; ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais; įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus; pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis; mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu). Jeigu mes turime Jūsų asmens kodą, mes jo nenaudosime pranešimų siuntimo Jums, mūsų naujienų ar kitos informacijos siuntimo Jums tikslais.

Rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, mes galime elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Jeigu Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami mus el. pašto adresu info@vasaroserdve.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą; siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums); ketinant parduoti bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; pardavus bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Mes taip pat turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves. Nepaisant to, informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį. Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejamos ar susijusios su tokiomis svetainėmis. Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis. Bet kokia informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti; jei duomenys bus renkami ne tiesiogiai iš Jūsų, visa turima informacija apie jų šaltinius. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“)

Be to Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš nurodytų priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma privaloma prievolė tą padaryti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara, tikslais.

Pretenzijos

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisė yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@vasaroserdve.lt.

Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Taip pat informuojame, kad Bendrovėje duomenų apsaugos pareigūnu/e yra paskirta Zarina Lukošiūnė. Į duomenų apsaugos pareigūną/ę galite kreiptis visais klausimas, susijusiais su Jūsų asmeniniu duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis el. pašto adresu info@vasaroserdve.lt. Esant poreikiui, duomenų apsaugos pareigūnas taip pat galės Jums padėti kreiptis į priežiūros instituciją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl skundo tyrimo eigos ir (ar) rezultatų.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku: UAB „LLP“, bendrovės kodas „125770433”, PVM mokėtojo kodas „LT257704314”, adresas – „Vytenio g. 14, Vilnius”., LT-03111, Vilnius.  Tel. +370 612 97397 El. paštas info@vasaroserdve.lt

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023 02 01.


Kalba